Rusija o neonacizmu v Sloveniji

Rusija o neonacizmu v Sloveniji

Zunanje ministrstvo Rusije je maja letos izdalo obsežno poročilo o posameznih državah in njihovem odnosu do nacizma, neonacizma, rasizma in ksenofobije. Kot so zapisali v uvodu, poročilo predstavlja prizadevanje Rusije, da bi opozorila mednarodno javnost na vse bolj očitne pojave nacizma, neonacizma, ksenofobije in s tem povezane nestrpnosti, ki so jo opazili v številnih državah.

Velika pohvala Sloveniji

Uradno poročilo o Sloveniji s področja poveličevanja nacizma in neonacizma se začenja in konča s pohvalami za primerno vzdrževanje spomenikov 2. svetovne vojne, ki niso predmet rušenja ali zanemarjanja. Pohvalili so tudi Zvezo borcev Slovenije, ki ima 40.000 članov in članic in ohranja vrednote NOB.

Pozitivno so ocenili tudi ukinitev prepovedi pojavljanja rdeče zvezde, ki je simbol sovjetske armade na spominskih proslavah in slovesnostih, ki obeležujejo protinacistični boj.

Poročilo pa opozarja na politične stranke, ki skušajo kolaboracijo z nacizmom v Sloveniji, označiti kot »žrtve revolucionarnega nasilja«, oziroma jih opisujejo kot »prave vojake za katoliško cerkev«.

Med drugim so pohvalili še prizadevanja slovenske vlade, za odpravo vseh radikalnih idej, da so športni dogodki v Sloveniji brez poudarjenega rasizma ali nacionalizma ter da projekti, kot je Varuhi žlice, izobražujejo o žrtvah internacije v italijanska fašistična taborišča.

Razkritje spomenika sinovom Rusije in Sovjetske zveze, ki so padli med 1. In 2. svetovno vojno, je prvi skupni spomenik v zgodovini ruske države, ki ga je odkril predsednik Ruske federacije Vladimir Putin v prestolnici Slovenije, Ljubljani. Dogodek so opisali v trenutnih mednarodnih razmerah kot »brez primere«, kar je jasna pohvala prizadevanjem Slovenije.

Za razliko od Slovenije je Hrvaška upravičeno prejela porazne ocene zaradi poveličevanja nacizma, kar je povezano tako z delovanjem hrvaške vlade in politike, predvsem pa s cerkvenimi oblastmi na Hrvaškem.

Rusija želi ohraniti spomin na žrtve nacizma in fašizma

Kljub pravnim mehanizmom, ki so bili razviti in delujejo v okviru Združenih narodov, OVSE in Sveta Evrope, ki zavračajo, obsojajo in si prizadevajo preprečiti poveličevanje nacizma, ksenofobije in s tem povezane nestrpnosti, smo danes v številnih državah priča očitni propagandi nacističnih idej in vrednot, vzponu nacionalnega radikalizma in okrepljenim poskusi razdvajanja družbe na etnični in jezikovni podlagi.

Rusija je še posebej zaskrbljena zaradi vse aktivnejših poizkusov spreminjanja zgodovine 2. svetovne vojne, ciničnih poskusov opravičevanja vojnih zločincev in njihovih sokrivcev in tudi tistih, ki so razvili in uveljavili teorijo o rasni nadvladi. Prizadevanja političnih elit številnih zahodnih in vzhodnoevropskih držav za uničenje zgodovinskega spomina označujejo za bogokletna. Takšna neodgovorna dejanja so zapisali, niso združljiva z mednarodnimi obveznostmi držav in so privedla do nastanka generacije v Evropi, ki ne pozna resnice o najbolj grozoviti vojni v zgodovini človeštva, vključno s številnimi vojnimi zločini enot nemške SS, ki jih je obsodilo sodišče v Nürnbergu.

Uporabljajte ekološko! Obiščite  ZELENO TRGOVINO .

Uporabljajte ekološko! Obiščite ZELENO TRGOVINO.

Foto: Wikipedia

Provokacije na Kosovu, kamor so ZDA vrnile vojake ISIS

Provokacije na Kosovu, kamor so ZDA vrnile vojake ISIS

L'Oreal, Merck, Bayer kršijo EU zakonodajo o kemikalijah

L'Oreal, Merck, Bayer kršijo EU zakonodajo o kemikalijah