Župan brez priznane diplome iz BIH

Župan brez priznane diplome iz BIH

Piše: Tadej Trček

Pred dnevi so mediji v BIH ugotovili, kako lahko je kupiti diplomo srednje medicinske šole. Čeprav je za pridobitev diplome potrebno dvoletno izobraževanje, so diplomo dobili v sedemnajstih dneh. Plačaš 1200 evrov in dobiš diplomo.

Screen Shot 2019-01-10 at 10.18.01.png

Že pred to afero sem na Ministrstvu za obrambo Republike Slovenije (v nadaljevanju MORS) zahteval potrdilo o diplomi župana občine Log – Dragomer Mirana Stanovnika, ki je na soočenju pred volitvami izjavil, da je diplomsko nalogo napisal v Bihaću (izjava na 1:20:30). MORS sem zaprosil za potrdilo o nostrifikaciji izobrazbe župana. Miran Stanovnik je bil namreč pred nastopom županske funkcije leta 2014 zaposlen v Slovenski vojski.

MORS je poslal kopijo diplome, iz katere je razvidno, da je Miran Stanovnik pridobil naziv inženirja strojništva na Tehnički fakultetni v Bihaću, ki je del Univerze v Bihaću. Na diplomi sta podpisana dekan Tehnične fakultete v Bihaću prof. dr. Isak Karabegović in vršilec dolžnosti rektorja prof. dr. Refik Šahinović. Kako zaupanja vredna je ta fakulteta?

»Univerza v Bihaću je leglo korupcije, nepotizma, plagiranja, laži in spletkarjenja in odličen model uničevanja morale in odgovornosti,« komentira dr. Nedžad Bašić, delovanje Univerze v Bihaću.

Zanimivo je, da je med ljudmi, ki jih Bašić označuje za krivce, tudi prof. dr. Refik Šahirović, ki je podpisan na diplomi župana Mirana Stanovnika.

Afera kupovanja diplom v Slovenski vojski

Tudi v Slovenski vojski je izbruhnila afera zaradi kupovanja diplom. Zato so odpustili nekaj vojakov. Slovenska vojska je namreč uvedla pravilo za častniški čin, ki zahteva, da mora imeti častnik najmanj VI. stopnjo izobrazbe. »Težava Slovenske vojske ni le v tem, da ji mladcev ne uspe pritegniti v vojaški poklic, temveč je in bo na cesto vrgla kar 66 svojih pripadnikov, tudi takšnih s častniškim činom, ker so imeli ponarejena šolska spričevala in diplome (med njimi 24 podčastnikov in dva častnika),« je poročal takrat tednik Mladina.

Delovanje Mirana Stanovnika

Miran Stanovnik je bil leta 1991 vpoklican v vojno za Slovenijo s činom rezervnega poročnika (iz tistega obdobja izhaja fotografija). V javnosti se je Stanovnik dokazano predstavljal kot stotnik. To je z uradno izjavo potrdil pooblaščenec vodje izpostave MORS Vrhnika, Avgust Jesenko. Iz javno dostopnih gradiv je razvidno, da je imel Miran Stanovnik v Slovenski vojski čin poročnika. Pred nastopom funkcije župana pa je imel čin višjega praporščaka, ki pa je podoficirski čin. Domnevno naj bi se Stanovnik činu poročnika odpovedal. MORS je poleg potrdila o diplomi Stanovnika poslal le kopijo začasne odločbe, s katero se Stanovniku do izdaje končne odločbe priznava pridobljena izobrazba. Ni pa poslal potrdila o nostrifikaciji diplome, s katerim bi bila izobrazba dokončno priznana.

Znano je, da je afera s ponarejenimi diplomami slabo vplivala na ugled Slovenske vojske. Zato so določenim pripadnikom vojske, za katere je obstajal sum, da imajo ponarejeno diplomo, predlagali, da se odpovejo činu, sicer bi ob morebitni ugotovitvi ponarejene diplome, nastopila kazenska odgovornost. Ne trdimo, da je tako tudi v primeru Stanovnika, vendar do danes ni nostrifikacije njegove diplome z dokazano sumljive univerze v BIH.

Kdo je na oblasti?

Screen Shot 2019-01-10 at 10.18.14.png

Miran Stanovnik je leta 2014 nastopil županski mandat v občini Log – Dragomer. Na zadnjih volitvah je bil ponovno izvoljen za župana. Predstavljal se je kot inženir strojništva. Vendar ustreznih dokumentov zato javnost do danes nima. V nobenem centralnem registru v BIH ni bilo mogoče najti izvoda diplome Stanovnika.

Ali je afera z diplomami iz BIH vpletena tudi v politično oblast v Sloveniji? Kot vse kaže, nimamo ustreznega nadzora nad verodostojnostjo izobrazbe političnih kandidatov v Sloveniji. Stanovnik je kot župan že kaznoval občana s 500 evrov kazni, ki je med drugim spraševal o županovi izobrazbi.

Občanom ni ušla niti županova na hitro postavljena nova hiša, in sporni posli pri obnovi občinske stavbe, ki se je zataknila, zaradi sodelovanja zaradi izvajalca AS Primusa, katerega podizvajalci napovedujejo kazensko ovadbo tudi proti županu Stanovniku.

Screen Shot 2019-01-10 at 10.18.27.png

V primeru, da je županova diploma ni nostrificirana to ni le težava občanov Log – Dragomer, je opozorilo za Slovenijo. Kaže, da nimamo oblikovanih ustreznih nadzornih mehanizmov.

Vojaška kariera Mirana Stanovnika

V dokumentu z datumom 17. 11. 2003 pooblaščenec vodje izpostave MORS Vrhnike priznava, da sta skupaj s poročnikom Miranom Stanovnikom poneverila odredbo o napredovanju in neupravičeno (goljufivo) v vojaško knjižico vpisala čin stotnika. Ali je bil Stanovniku čin stotnika odvzet, po tem, ko si ga je sam vpisal?

Predstavitev župana na spletu: »Tam je zaposlen še danes kot poveljnik Športne enote, temu primeren pa ima tudi čin: (zlati) stotnik.« V revijalnem tisku je opisan kot major: »V kratkem prisrčnem klepetu, je predsednik izvedel, da je Miran tudi major Slovenske vojske in ga takoj predstavil še svojemu generalu ...«

Leta 2014, takoj po županskih volitvah, na prvi seji OS, torej na koncu zaposlitve v MORS, so Stanovnika naslavljali kot majorja in mu želeli, da bi bil v občini dober general. Stanovnik čestitke ni popravil, kar je razumeti, da se je z nazivom major strinjal?

V Wikipediji se Stanovnik predstavlja kot stotnik: »Do leta 2014 je bil Stanovnik kot stotnik poveljnik športne enote SV. V mandatu 2014- 2018 je župan občine Log-Dragomer.« Torej je stotnik?

V dokumentu (11. 4. 2018) Ministrstvo za obrambo navaja, da je imel Miran Stanovnik ob koncu zaposlitve v vojski, to je konec leta 2014 podčastniški naziv. Torej Stanovnik ob koncu službe v Slovenski vojski ni imel naziva major, stotnik, nadporočnik ali poročnik.

Ministrstvo za obrambo sporoča (dokument z datumom 11. 5. 2018), da je imel Miran Stanovnik 24 let čin poročnik, leta 2014 pa mu je bil podeljen podčastniški čin višji praporščak.

Ob koncu kariere Stanovnika v Slovenski vojski je veliko različnih poimenovanj njegovega čina v javnosti. So za tako različne podatke utemeljeni razlogi? Zakaj javnost nima ustrezne dokumentacije o tako različnih vojaških činih župana? Miran Stanovnik je v javnosti in medijih dopuščal različne vojaške nazive. Kje so uradna potrdila, ki mu to dovoljujejo? Vprašanja, ki zahtevajo uradne odgovore in dokazila. Sicer lahko javnost upravičeno domneva, da slovenska država ne nadzoruje kakovosti izobrazbe in statusa svojih legalnih predstavnikov.

Klik na Zelena trgovina, je podpora neodvisnemu mediju. Hvala.

Screen Shot 2018-12-17 at 18.20.30.png


Macron: »Na ulicah protestirajo lenuhi!«

Macron: »Na ulicah protestirajo lenuhi!«

Kdo bo plačal zmago rumenih jopičev?

Kdo bo plačal zmago rumenih jopičev?