Kulturniki s tožbo nad Ministrstvo za kulturo

Kulturniki s tožbo nad Ministrstvo za kulturo

Po več kot devetih mesecih, odkar so bili objavljeni rezultati javnega razpisa za izbor javnih kulturnih programov na področju umetnosti za obdobje od 2018 do 2021 Ministrstva za kulturo RS, smo se odločili javnost obvestiti o tožbah, ki smo jih spodaj podpisane organizacije vložile na Upravnem sodišču RS v Ljubljani.

Tožba na upravnem sodišču je edini pravni instrument, ki ga omogočajo razpisi za sofinanciranje umetniških programov ministrstva za kulturo. Že pred štirimi leti je bila ukinjena možnost, da se prijavitelj izreče glede predloga strokovne komisije.

Jedro problemov, ki so jih na površje prinesli rezultati zgoraj omenjenega programskega razpisa, lahko strnemo v nekaj alinej:
- Ministrstvo se je odločilo za nadaljnje krčenje sredstev nevladnim organizacijam oz. na nekaterih področjih v najboljšem primeru za ohranjanje statusa quo. Zaradi tega so brez sofinanciranja ostale številne NVO z dolgoletnim vrhunskim in mednarodno priznanim delovanjem, kar jim je v odločbah priznalo tudi ministrstvo.
- Strokovna raven odločanja je razvrednotena, saj ministrstvo v komisije ni sposobno vključiti vrhunskih strokovnjakov. Posledično so odločitve netransparentne, nerazumljive, razpise pa spreminjajo v loterijo.
- Ministrstvo se je izkazalo kot odtujen in vase zaprt birokratski stroj, nezainteresiran za živo umetniško dogajanje. Ne glede na številne kritike javnosti so na ministrstvu zagovarjali odločitve in odklanjali kakršenkoli dialog s strokovno javnostjo.

Da so s takšno politiko dosledno vztrajali do zadnjega dne mandata, kaže tudi zadnji odgovor ministrstva na tožbe na upravnem sodišču, v katerem trdijo, da je ta brezpredmetna, saj so organizacije dobile sredstva za izvajanje projektov na poznejših razpisih (Javni razpis za izbor kulturnih projektov na področjih umetnosti in Javni poziv za izbor javnih kulturnih projektov mednarodnega sodelovanja na področju umetnosti). S temi podatki hudo zavajajo, saj primerjajo neprimerljive razpise: programskega, ki je namenjen sofinanciranju kontinuiranega delovanja NVO v obdobju 4 let, in projektnega, ki je namenjen izvajanju konkretnih posamičnih projektov v tekočem letu. Višina pridobljenih sredstev je popolnoma nesorazmerna in to je razvidno že iz razpisnih pogojev oz. rezultatov: področju uprizoritvenih umetnosti je bilo s projektnim razpisom za leto 2018 namenjenih 99.000 evrov, medtem ko je bila najvišja dodeljena subvencija na 4-letnem programskem razpisu 124.964,06 evra na leto; na področju intermedijskih umetnosti je bilo to razmerje 66.000 proti 79.942,69 evra; na področju vizualnih 90.000 proti 93.826,39; edino na področju glasbenih umetnosti je bilo nekoliko drugačno: 200.000 proti 98.828,60. Cilj takšnega ravnanja ministrstva je diskreditacija tožečih NVO, ki jim obenem odreka edino pravno sredstvo, ki jim je ostalo na voljo.

Takšno ravnanje ministrstva je nesprejemljivo, pravno nevzdržno in politično plitvo. Zato pozdravljamo v koalicijski pogodbi zapisane namere o urejanju položaja nevladnih organizacij: »Zapisali bomo usklajeno definicijo poklicnih NVO v krovno zakonodajo. Zagotovili bomo samostojno proračunsko postavko za področje nevladnih organizacij in samozaposlenih v kulturi v proračunu Ministrstva RS za kulturo in podvojitev sredstev do leta 2020. Zagotovili bomo prenovo razpisnih mehanizmov, upoštevajoč različne tipe profesionalnih nevladnih organizacij, in debirokratizirali razpisne postopke.«

Od novega ministra in njegove ekipe pričakujemo, da bo obljubljene ukrepe začel nemudoma izvajati, že v konkretnem primeru, ki je predmet sodnega spora med NVO in MK, ter bo ob tem našel mehanizme za popravo nastale škode.

V Ljubljani, 24. septembra 2018

Zavod Delak
Emanat
Maska, zavod za založniško, kulturno in producentsko dejavnost
Mesto žensk – Društvo za promocijo žensk v kulturi
MoTA – Muzej tranzitorne umetnosti
Nomad Dance Academy Slovenija

Zdravo Slovenija 3-18 reciklirani.jpg

Foto: Unsplash

#Hrvatikan: Verouk v OŠ ni izbirni predmet kot drugi

#Hrvatikan: Verouk v OŠ ni izbirni predmet kot drugi

Javni poziv ministrstvom glede prehrane v vrtcih in šolah

Javni poziv ministrstvom glede prehrane v vrtcih in šolah