Soros »Open Society«: ni družine, ni države in ni denarja

Soros »Open Society«: ni družine, ni države in ni denarja

Prevod: Črt Tavš

Diego Fusaro: Kdo je George Soros? V javnih razpravah čedalje pogostejše slišimo ime Soros, ki ga praviloma predstavljajo kot filantropa. No, Soros, če obrnemo prevladujočo zgodbo, je vodilni predstavnik in ne edini, seveda novega vladajočega razreda po letu 1989. Po letu 1989, z izginitvijo bipolarnosti sveta, ki ga je zaznamovalo kratko stoletje, ki je bilo, bolj kot druga, poln napetosti in nesreč se razredni konflikt, ki še zdaleč ni ugasil, preureja v nove prelomnice.

Zato imamo kot vladajoči razred, globalni razred brez državljanstva, ki ga sestavljajo finančna gospoda in gospoda big bussines-a. To je izkoreninjeni in post-buržoazni razred, ki meri k svojemu glavnemu cilju združiti svet v znamenju trga. Še več, preoblikovati celotni svet v odprt prostor, brez meja in pravic, na katerem se lahko pretakajo brez ovir in brez meja blago in ljudje izničeni v blago. To je teorem nenehno slavljenega prostega pretoka blaga in ljudi. Potem pa imamo, v podrejenem položaju, zavladani razred, ki ga sestavlja stari proletariat, in stara buržoazija. To sta dva razreda, ki sta bila prej v konfliktu in ki sta danes dosegla brezno, in predstavljata novi zavladani razred, ki bi ga imenoval »prekariat«. Slednji razred združuje stara družbena sloja buržoazije in proletariata. Razreda, ki sta si v preteklosti nasprotovala, danes združuje dejstvo, da sta prekarizirana ne samo zaradi pogodb o zaposlitvi, pogodbe o zaposlitvi za določen čas, temveč tudi pri življenjskih pogojih.

Fleksibilna akumulacija globaliziranega kapitala just in time, dejansko uničuje trdne stalne in skupnostne osnove etičnega življenja, od družine do nacionalno suverene države preko javnih šol, preko sindikatov, preko javnega zdravstva. Vse postaja enovit svetovni trg, ki ga ureja hladna geometrija na osnovi »daj, da bi dobil« v izključno prednost vladajočih: svetovnega kozmopolitskega razreda, ki mu je Soros vodilni predstavnik. Ni naključje, da se združenje, ki ga je on ustanovil in ki je še vedno neutemeljeno opredeljeno kot filantropsko, imenuje »Open Society«. Odprta družba, družba brez meja, brez omejitev, deregulirana, naslednica starega modela odprte družbe Carla Popperja, za katerega so sovražniki vsi, ki ne priznavajo kot non plus ultra svobode liberalizacijo, privatizacijo, prost pretok v korist kapitala in zato so sovražniki tisti, ki niso dejanski privrženci liberalne dogme.

Sorosova »Open Society« je emblem novega globalnega, kozmopolitskega razreda, ki namerava spremeniti svet v enovit globalni trg, brez meja za neomejen pretok blaga in dobičkov  na pretočni finančni kapital, kjer so sovražniki (in se jih takoj obravnava kot takšne) vsi tisti, ki si še kolikor toliko drznejo upreti svobodnemu dereguliranemu trgu in ki se opirajo na temeljno etičnost javnega življenja: od družine, kot temeljne celice skupnosti, do nacionalno suverene države, kot poglavitne branilke demokracije, ki jo še niso odpravile omenjene post-demokratske in finančne elite. Vključno seveda, že omenjenih ustanov sindikata, javnega šolstva in, lahko bi rekli, sveta javnega življenja. Lahko bi rekli, s hegelskim sistemom, da izginjajo temelji etičnega življenja iz družin in iz države in ostajajo, po volji svetovnega kozmopolitskega razreda, le temelji svobodnega trga. Natančneje, vse postane blago, vse postane potrošnja. Na dnu, v genski celici skupnosti, izginja podoba očeta, izginja podoba matere: ostajajo samo potrošniki. Na vrhu, pri usihanju državnega etičnega življenja izginja podoba državljanstva. Ni več državljank in državljanov, temveč vedno in samo potrošnikov brez državljanstva, ki se gibljejo v globaliziranem prostoru trga. Zato globalni razred, s pomočjo svojih referenčnih intelektualcev, bije oster boj proti družini in proti suvereni nacionalni državi, proti ideji očeta in matere ter proti ideji državljana, ki je zakoreninjen v suvereni državi.

Novi antropološko globalizirani model je globalizirani človek migrans, migrant ki se giblje po de-suvereniziranih in depolitiziranih gladkih prostorih svetovnega gospodarstva. Omenjeni razred, ki mu je Soros vodilni predstavnik in predpostavljamo, da se kot tak premika v tem globaliziranem prostoru in organizira srečanja (kot na primer skupine Bilderberg), postavlja v ospredje najprej svoje interese. Brez zarote, vse je jasno kot sonce, vladajoči razred ščiti svoje interese in v njihovi interesi vključujejo ravno odstranitev pravic v svojo korist, pospeševanje deregulacije konkurenčnosti in nato de-suverenizacijo oziroma nevtraliziranje suverenih političnih prostorov, ki jih lahko nadzorujejo, uravnavajo in urejajo, kar Hegel imenuje »divjo zver prostega trga« in ki gospoda vladajočega razreda, seveda, želijo osvoboditi. Animal spirits dereguliranega trga. Ta gospoda iz finančnega globalnega razreda uspešno ščitijo svoje razredne dosežke, svoje dobičke na račun starega delavskega sloja, ki mu počasi in v prizadevnem trajanju jemljejo vse dosežke. delovni čas, ki se podaljšuje, pogodbe, ki postajajo vse bolj negotove, delovna zaščita, ki izginja.

Toda borijo se tudi proti vsem starim pridobitvam starega buržoaznega sloja: družini, javni etiki, nacionalni suvereni državi. Globalni razred, katere vodilni predstavnik je Soros, je post-proletarski in post-buržoazen. Še več, je proti-proletarski in proti-buržoazen, ker med svojimi prvobitnimi interesi je uničenje, iztrebljenje vseh dosežkov proletarskega in buržoaznega sveta. Globalni razred, ki mu pripada Soros zmaguje v razrednem konfliktu. Pred ne veliko leti je drugi predstavnik istega globalnega razreda dobesedno izjavil: »razredni boj obstaja in zmaguje moj razred«.

Klik na Zelena trgovina, je podpora neodvisnemu mediju. Hvala.

Zdravo Slovenija 3-18 reciklirani.jpg
Cenzura vseh, ki se ne klanjajo kontroli javnosti

Cenzura vseh, ki se ne klanjajo kontroli javnosti

Socializem bogatih

Socializem bogatih