»Made in Italy«

»Made in Italy«

Piše: Črt Tavš

V Italiji stan Gibanje 5 zvezd in Lega, ki imata večino v parlamentu in senatu, predložili predsedniku države program morebitne vlade za naslednje mandatno obdobje. Njegove vsebine so kar zanimive.

Oddaljeni bralec lahko opazi, da so poudarjene tudi vsebine, ki najavljajo koncept »lokalizacije«, pri čemer pa še upoštevajo prvine globalizacije.

Poudarjajo, da sta človek in narava dve strani iste medalje. Zato je človek dolžan spoštovati naravo in jo negovati. V zavedanju nuje prilagajanja podnebnim spremembam poudarjajo krožno gospodarstvo (ničelnost odpadkov) na kratki proizvodni verigi (lokalna proizvodnja in potrošnja). V takem konceptu prihajajo še bolj do izraza kakovostne specifičnosti delov italijanskega ozemlja (kmetijstvo, ribištvo, obrt, turizem, kultura), kar (v programu) označujejo z »Made in Italy«. Za priznavanje njihovih namenov se nameravajo resno pogajati z EU in njenimi članicami. Namreč, zavračajo nizko kakovost veljavnih standardov v Evropski uniji, ki jih je predpisala EU birokracija.

Uvedba državnih obveznic

Italija je država z velikim javnim dolgom glede na bruto domači proizvod (BDP). Javni dolg mislijo zniževati s povečanjem investiranja v mikro in majhna podjetja ter druge gospodarske in družbene sektorje po vsej Italiji. Multiplikativni učinek omenjenih investiciji naj bi sprožil relativno večjo porast BDP od porasta javnega dolga zaradi investiciji. Od EU nameravajo še dodatno zahtevati izpopolnitev obljube, da sredstva za investicije ne bodo predstavljala (se ne bodo beležila kot) povečanje javnega dolga.

Zanimiv je namen uvajanja državnih obveznic v malih apoenih (mini bot). Država namerava plačevati obveznosti za investicije in tekoče stroške delno v evrih, delno pa v državnih obveznicah z vrednostmi na primer 5, 10, 20, 50, 100 evrov. S temi obveznicami bodo ljudje lahko poravnali davčne obveznosti, najbolj pa bodo služile kot sveža gotovina v obtoku.

Sloja z najnižjimi dohodki ne nameravajo obdavčevati. Uvajajo pa tako imenovani »flat tax« z dvema stopnjema obdavčitve 15 % in 20 % za posameznike, za podjetja, za družine, kapitalske donose itd. Napovedujejo silno poenostavitev davčnih postopkov, predvsem v birokratskem smislu. Enako predvidevajo za sodstvo; prečiščevanje obstoječe zakonodaje v razumljivejšo obliko, poenostavitev in pospešitev postopkov. V boju proti korupciji nameravajo uvesti agente pod krinko, poostriti kazni in za kršilce dosmrtno prepoved opravljanja javnih služb.   

Obstajajo rešitve za izhod iz neoliberalnih pasti in neoliberalnega objema. Samo od politike je odvisno, ali bo prisluhnila ljudem ali kapitalu. Od politike je odvisno, ali se bo opredelila za življenje ljudi in varovanje narave ali pa za uničujoči neoliberalni kapital.

Stališča strank: od cepljenja do jedrske energije in konoplje

Stališča strank: od cepljenja do jedrske energije in konoplje

Politika: Prste proč od najstnikov!

Politika: Prste proč od najstnikov!