Poziv k razrešitvi ministra za kulturo

Poziv k razrešitvi ministra za kulturo

Ker minister za kulturo Anton Peršak noče umakniti osnutka Nacionalnega programa za kulturo in hkrati ostro obračunava z ustvarjalkami in ustvarjalci, kulturnice in kulturniki pozivamo k njegovemu odstopu, je zapisalo društvo Asociacija.

Predsednik Vlade RS dr. Miro Cerar se je na našo izjavo odzval in 15. 2. 2018 sprejel predstavnike podpisnikov in nam v zvezi z našimi zahtevami zagotovil, da v primeru, da predlog Nacionalnega programa za kulturo 2018–2025 ne uživa podpore deležnikov oz. zainteresirane javnosti, ne bo deležen niti vladne podpore.

Na odziv resornega ministra smo čakali do 26. 2. 2018, ko je ministrstvo objavilo njegov zapis z naslovom Gordijski vozli slovenske kulture. Iz zapisa je razvidno, da minister predloga Nacionalnega programa za kulturo 2018-2025 ne umika iz postopka sprejemanja.

S pojasnili in mnenji ministra v zapisu ne nameravamo polemizirati, niti v zvezi z narodotvornostjo niti v zvezi z umetno inteligenco … Čas polemike in dialoga v zvezi s predlogom Nacionalnega programa za kulturo 2018–2025 se je iztekel septembra 2017, slovenska javnost pa rezultatov javne obravnave nikdar ni videla v obliki nove verzije predloga Nacionalnega programa za kulturo 2018–2025.

Ne moremo pa prezreti ponovnega omalovaževanja kulturnic in kulturnikov. Minister že na začetku zapisa seznam podpisnikov razvrednoti z opredelitvijo 'na videz visoka raven soglasja', v zaključku zapisa pa glede tega zapiše: 'Mediji, kar je do neke mere razumljivo, ves čas navajajo teh nekaj nasprotnikov ter njihova stališča in trdijo, da je kultura soglasno proti predlogu NPK. Za tiste, seveda manj glasne govorce, ki so v javni razpravi podprli predlog NPK ali ga vsaj bili pripravljeni sprejeti, čeprav so morda izrazili pomislek o kakšni posamezni rešitvi, se nihče ne zmeni.'

Zapisana skepsa o reprezentativnosti našega kvoruma (izjava in seznam podpisnikov sta dostopna na spletu) izkazuje takšno nepoznavanje in nerazumevanje področja, da preprosto lahko podvomimo o reprezentativnosti in verodostojnosti ministra, ki zastopa naš resor.

Zato zaključujemo poziv z logično posledico in pričakovanjem iz naše predhodne Izjave: ker minister ne umika predloga Nacionalnega programa za kulturo 2018–2015 iz obravnave, pričakujemo njegov odstop s funkcije. V primeru, da ne odstopi sam, terjamo od predsednika Vlade RS dr. Mira Cerarja, da sproži potrebne postopke za njegovo razrešitev.

 Društvo Asociacija, mreža nevladnih organizacij in samostojnih ustvarjalcev na področju kulture in umetnosti, predsednica Jadranka Plut;
 Center urbane kulture Kino Šiška, direktor Simon Kardum;
 Društvo slovenskih pisateljev, predsednik Ivo Svetina;
 Kolegij direktorjev državnih muzejev;
 Kolegij direktorjev slovenskih gledališč, predsednik Uroš Korenčan;
 Mednarodni muzejski svet ICOM Slovenija, predsednica dr. Kaja Širok;
 Skupnost muzejev Slovenije, predsednica dr. Aleksandra Berberih-Slana;
 Sindikalna konferenca kulturnih organizacij SVIZ, predsednica mag. Mojca Jenko;
 Združenje splošnih knjižnic, predsednica Vesna Horžen;
 Zveza kulturnih društev Slovenije, predsednica Mija Aleš

Hrvaški politik ostro komisarju EU: Krivi ste za begunce in finančno krizo

Hrvaški politik ostro komisarju EU: Krivi ste za begunce in finančno krizo

Nestle in Coca Cola: Privatizacija največje podzemne vodne zaloge

Nestle in Coca Cola: Privatizacija največje podzemne vodne zaloge