Trilaterala ni del rešitve, je del problema

Trilaterala ni del rešitve, je del problema

Piše: Samo

Slovenski mediji so poročali o zasedanju Trilaterale v Sloveniji, ki bo ta vikend v Ljubljani. V glavnem so iskali za sodobni, korporacijam podrejeni, žurnalizem izstopajoče podrobnosti, spektakularnosti, predstavili ključna imena te organizacije, kot so Jean-Claude Trichet, Jose Manuel Barroso, Herman van Rompuy in drugi člani svetovne politično finančne elite. Seznanjeni smo tudi s slovenskimi podaniki te organizacije, kot so Franjo Bobinac, Marko Voljč, Žiga Vavpotič in Mark Boris Andrijanič. Od Gorenja do Ubra skratka. Priklonila se bosta tudi slovenski predsednik države in vlade. Vsebina srečanja bo iskanje rešitev za sodobni svet.

Kakšen pa je kontekst zadeve?

Bistvo te organizacije in njenih eminentnih članov je, da so oni jedro problema, temeljni povzročitelj vseh tegob sveta danes, reševanje pa ponujajo in vsiljujejo in uresničujejo na načine, ki še bolj uničujejo človeka in planet, iz kroga v krog pa je bogastvo najbogatejših še večje, beda revnih pa tudi. Planet pa vse bolj opustošen, s strani človeštva povzročene okoljske spremembe imajo vse hujše posledice. Temeljni kriterij je morda najbolj jasno opredelil kanadski filozof John McMurtry v svojem delu The Cancer Stage of Capitalism kot nasprotje med življenjsko usmerjeno paradigmo (life sequenced paradigm) in denarno usmerjeno paradigmo (money sequenced paradigm). Je naša temeljna vrednota življenje ali denar? Kar v praksi pomeni da naj bi se zavedali pomena gospodarnosti, učinkovitosti, tehnološkega napredka, profita, a vse to kot sredstev za omogočanje harmonično delovanje družbe kot celote in dostojno, vsebinsko življenje vsakega posameznika. Ali pa mislimo, da je prvi profit, pa če tudi vse živo pomre in do konca uničimo in izčrpamo planet. Člani Trilaterale in drugih sorodnih organizacij so zapisani profitu pred človekom.


Da bi razumeli, kaj Trilaterala sploh je, moramo razumeti imperialistično naravo sveta danes in v preteklosti. Ali se zavedamo, da je zgodovina človeštva zgodovina prehajanja obvladovanja regij in sveta v celoti s strani nastajajočih in propadajočih imperijev – od Džingis Kana, Makedonskega cesarstva, do Otomanskega cesarstva, za Slovence pomembnega Avstro-ogrskega imperija, do Britanskega in zdaj Ameriškega imperija? Ali, kot se jih prisrčno poimenuje – Pax Britannica in Pax Americana. Kot da bi šlo za silo vzpostavljanja miru!? Znana je izjava angleškega državnika Winstona Churchilla, da za največji dosežek svoje kariere šteje uspešno predajo štafete iz angleških v ameriške roke. V ozadju se torej dogaja nekaj nadnacionalnega. Presenetljiva je podobnost motivov srednjeveškega Rima, da je pognal evropske dvore v križarske vojne na Bližnji vzhod z motivom Roberta McNamare, ki je po drugi vojni ugotovil, da mora z vzpostavljenimi kapacitetami ameriške vojaške industrije nekaj početi. Posledica križarskih vojn je bila vzpostavitev bančne infrastrukture, ki je poskrbela za transfer vojnega plena z Bližnjega vzhoda v Evropo. To je bila tudi geneza zionistično-jezuitskega jedra vseh sodobnih organizacij, ki obvladujejo svet – od Davosa, do Bilderbergov, Sveta za mednarodne odnose, do Trilaterale. Veliki kapital financira okrog 400 različnih organizacij po svetu, ki zastopajo njihove interese v škodo človeštva in planeta. Ena od močnejših organizacij je Atlas Network, katere partnerska organizacija v Sloveniji je Inštitut Karantanija, s predsednikom dr. Lovrom Šturmom (Malteškim vitezom) in direktorjem Andrejem Nagličem (vodjem projekta Katoliške univerze v Ljubljani).

Narava imperija je, da je drag, povzroča visoke stroške delovanja, ki so razporejeni na podanike, prinaša velike profite, ki so namenjeni vodjem, potrebuje doktrine obvladovanja množic (vere ali neteistične doktrine), vojne, zunanjega sovražnika, uporablja brutalna sredstva, najprej na periferiji v zadnjih stadijih imperija pa v centru. To se dogaja tudi zdaj.

Med številnim organizacijami svetovne oligarhije so med drugim tudi tajna elitna univerzitetna društva kot Skull & Bones (lobanja in okostje), think tanki kot Council on Foreign Relations (CFR – Svet za mednarodne odnose), Bilderberg klub, Mont Pelerin Society in drugi. Kako zadeve delujejo v praksi, kaže tudi Mario Monti, nekdanji predsednik Evropske sekcije Trilaterale, ki je bil vsiljen za predsednika italijanske vlade. Podoben projekt je poskušal v Sloveniji operativno izpeljati Žiga Vavpotič z Markom Voljčem. Dejstvo, da je Voljč malo pred tem »skuril« 65 milijonov evrov v NLB za propadli informacijski projekt Sigma, ni motilo, da ne bi za tolažilno nagrado dobil predsedniškega mesta v nadzornem svetu Gorenja. Pogoj za napredovanje v hierarhiji Trilaterale in sorodnih organizacij je popolna predanost interesom globalne oligarhije. Trpljenje množic elit ne moti, še več, je nujni sestavni del discipliniranja državljanov, kot prepričljivo z dokumentarnim filmom Tony Blairs killing$ ilustrira George Galloway. Sicer pa je upravljanje zahodnih elit povzročilo trpljenje in smrt 100 milijonov ljudi v obdobju od 1914 do 1945.

image002.jpg

Tudi slovenski žurnalisti so morebitni kritični razmislek o Trilaterali porinili v področje teorije zarote. Operiranje s pojmom »teorija zarote« je instrumentalizirala CIA z namenom smešenja neodvisnega proučevanja in objavljanja dejstev. Dejstvo je na primer zgodovinska izjava Davida Rockefellerja:

»Nekateri celo verjamejo, da smo del tajne kabale, ki deluje proti resničnim interesom Združenih držav, označujejo mojo družino in mene kot ‘internacionaliste’ skupnega delovanja z drugimi po svetu za izgraditev bolj integrirane globalne politične in gospodarske strukture – enotnega sveta, če želite. Če je to obtožba, se izjavljam za krivega in ponosen sem na to.«


Trilaterala ni del rešitve, je del problema.

Klik na Zelena trgovina, je podpora neodvisnemu mediju. Hvala.

Zdravo Slovenija 2-18 oblačia.jpg
Kanada: Med porodom prisiljene v sterilizacijo

Kanada: Med porodom prisiljene v sterilizacijo

Nasvet migrantom: Na mejah EU so neumni, lažite!

Nasvet migrantom: Na mejah EU so neumni, lažite!