Županski posel za 4,8 milijona: žrtvoval drevesa in ignoriral 4464 podpisov

Županski posel za 4,8 milijona: žrtvoval drevesa in ignoriral 4464 podpisov

Že padla drevesa!

Že padla drevesa!

Mestna občina Ptuj (MOP) je leta 2016 izvedla javni natečaj za ureditev mestne tržnice. Izbrali so ARK Arhitekturo Krušec. V juliju 2017 je bil projekt predstavljen mestnim svetnikom, ki so projekt potrdili. Kaj je s tem narobe? Izvedba javnega natečaja in izbira izvajalca sta bili opravljeni, kakor, da se ne tičejo vseh občanov in Slovenije - gre za naravno in kulturno dediščino Evrope, tudi uradno. Posebne razprave in javne predstavitve za izbrani projekt namreč ni bilo.

Občani, ki so podali mnenje na izbiro natečaja, so bili prezrti, kot da ne obstajajo. Obveščanje o poteku projekta je občina močno omejevala. Vse je potekalo, kot da gre za zaseben posel župana.

Zato se je ustanovila Civilna iniciativa za drevesa, ki je od župana Mirana Senčarja zahtevala informacije o projektu prenove mestne tržnice. Vzrok? Javnost je izvedela, da župan namerava zaradi prenove žrtvovati znamenitost Ptuja - sedem veličastnih dreves cigarovcev (catalpa bignonioides).

Strokovno mnenje po naročilu!

ptuj 3.jpg

Občani so jasno povedali, naj se trg preuredi in se nujno ohranijo drevesa. Prvo strokovno mnenje, za katero je Civilna iniciativa izvedela anonimno, je bilo, da drevesa so primerna za ohranitev. Županu to ni ustrezalo? Novo strokovno mnenje je bilo v korist poseka, čeprav samo 1. stopnje (zunanji ogled). Kako tudi ne, pisec drugega strokovnega mnenja je podizvajalec drugega projekta občine Arboretum Volčji Potok. Župan ni naročil pregleda 2. in 3. stopnje, kar je strokovno pravilno, k temu ga je pozvala Civilna iniciativa.

Župan Ptuja Miran Senčar je glede tržnice izjavil: "Jaz sem se tako odločil." Ali meni, da je kralj ali diktator?

Drevesa na ptujskem trgu so posekali 9. januarja ob 7. uri zjutraj. Kaj bo takšno dejanje pustilo za zgodovino: ekološki zločin in prezir do soljudi? Podatka, kako je bila za posek izbrana Gozdarska zadruga Ormož za slabih 7500 evrov, civilni iniciativi ni uspelo pridobiti.

Civilna iniciativa s Ptuja bo župana prijavila tako Ministrstvu za kulturo, Komisiji za korupcijo kot tudi na policijo. Zdaj bo postalo jasno ali obstaja sploh posluh za dediščino in javnost ali zasebni posel obvladuje vse pore v naši državi? Kakor navajajo mediji, ima župan, ali z njim povezani, v lasti objekte, ki so v bližini tržnice. Naključje? Gradbeno podjetje Drava je že poslalo ponudbo za najem garažne hiše občinskemu podjetju za mesečno najemnino 10.000 evrov.

Foto: Darko Plohl, Civilna iniciativa Za drevesa Ptuj

Kdo so »dobri« begunci? Iz Jugoslavije seveda!

Kdo so »dobri« begunci? Iz Jugoslavije seveda!

»Napredni evgenik« v odboru za šolstvo

»Napredni evgenik« v odboru za šolstvo