Predlog Levice o dvigu plač le slogan?

Predlog Levice o dvigu plač le slogan?

Piše: Črt Tavš

Screen Shot 2017-10-31 at 16.16.21.png

Kot prvo je pomembno zavedanje širše množice oz. nas vseh, da je višina plač neposredno pogojena s konkurenčno sposobnostjo slovenskega gospodarstva na globalnem tržišču.

V zatečenem stanju izzveni predlog Levice o minimalnih plačah kot slogan za prihajajočo volilno kampanjo. Zastavljeni projekt (ali predlogi, ki jih ponuja Levica) je omejen z evrom. Uresničljiv bi bil, če bi Slovenija imela svojo valuto, s pomočjo katere bi lahko uravnavala svojo konkurenčno sposobnost na svetovnem tržišču.

 

Facebook/levica

Facebook/levica

Konkurenčnost se lahko poveča z investicijami in posledično s povečano državno produktivnostjo. V režimu evra je tak poseg silno omejen zaradi fiskalnega pravila, kar omejuje državne investicije. Zasebne investicije pa omejuje nizka kupna moč.

Konkurenčnost na svetovnem tržišču države z lastno valuto urejujejo z devalvacijo svoje valute. To pomeni, da z razvrednotenjem lastne valute postajajo izdelki konkurenčnejši za tuje trge.

Ker je Slovenija v evro območju, si ne more privoščiti ne pomembnega investiranja (v svojo gospodarstvo in s tem povečati svojo gospodarsko produktivnost), kot niti devalvacije svoje valute. Edini način, ki preostane Sloveniji za povečanje svoje konkurenčnosti, je zniževanje plač na vsakokratno ustrezno raven. V takih pogojih je skorajda nemogoče postavljati zahtevo o povišanju plač.

Manevrski prostor, za katero veličino je treba še ugotoviti, obstaja v razmerju vseh plač v Republiki Sloveniji. Pri tem se pa nemudoma odpre vprašanje, kolikšna je pogajalska moč bogatejših slojev in tujega kapitala glede na ostale pogajalske partnerje (Vlada RS, sindikati), pri čemer se ne sme pozabiti, kdo in s kakšnimi prispevki financira slovenske politične stranke.

Sklepno lahko enostavno predvidimo, da se bo realna plača v evru območju zniževala, če ne bodo države, ki ga sestavljajo, zahtevale vrnitev svoje monetarne suverenosti, ali vsaj začele emitirati (svojo) vzporedno valuto s fleksibilnim tečajem. To velja toliko bolj za vse države evro območja z nižjo produktivnostjo, za katere je danes evro močno precenjena valuta. Sicer na višino plač vplivajo še številne druge prvine, vendar bistvo izhaja ravno iz opisanega.

Blaginjo in s tem jasno plače se lahko povečuje samo z izkoreninjenjem sedanjega sistema gospodarjenja in preko pridobitve državne suverenosti.

 

 

»Dobri« milijarder Soros

»Dobri« milijarder Soros

Kevin Spacey in spolni napadi na otroke v Hollywoodu

Kevin Spacey in spolni napadi na otroke v Hollywoodu