Cepiva med doktrino in znanostjo

Cepiva med doktrino in znanostjo

Piše: Srečko Šorli, raziskovalec

Osnovno poslanstvo znanosti je ustvarjanje resničnih modelov o svetu, ki so njegova adekvatna slika. Znanost temelji na opazovanju, meritvi in matematiki. Doktrina pa je način razmišljanja, ki omogoča doseganje določenih ciljev, ki so v večini primerov ekonomski, se pravi, ustvarjanje profita. Interes znanosti je resnica, interes doktrine je profit. Resnica in profit se v glavnem izključujeta, doktrina velikokrat za doseganje svojih ciljev uporabi znanost tako, da le-ta zagovarja njeno razmišljanje.

Temeljno orodje znanosti je metodologija, po domače rečeno, način raziskovanja, ki znanosti omogoča, da so njeni rezultati verodostojni, v smislu, da odsevajo, so slika resničnega stanja stvari, ki jo znanost raziskuje. Metodologija temelji na opazovanju, merjenju in matematiki, ki znanosti omogoča, da gradi matematične modele o svetu. Newtonova fizika je najboljši primer. Newtonova fizika je 100 % adekvatna slika sveta, med modelom in svetom je bijektivna preslikava, v smislu, da pripada vsakemu element v enačbah točno določen element v fizičnem svetu. V Newtonovi fiziki posledica zmeraj sledi vzroku v času nič. Med vzrokom in posledico ni trajanja, se pravi ni časa. Vzrok in posledica sta zmeraj skupaj v smislu časovnega sovpadanja. Če na primer spustimo steklen kozarec, ko bo padel na tla, se bo razbil. Razbitje kozarca je posledica, vzrok je pa njegov trk ob tla. Trajanje med vzrokom in posledico je nič časa, če se preprosto izrazimo.

V znanosti cepiv se je uveljavilo razmišljanje, da sta vzrok in posledica lahko ločena od časovnega sovpadanja. Pediater dr. Denis Baš je dal naslednjo izjavo: »Nekaj je vzročna povezava med cepivom in nekim nezaželenim učinkom, nekaj je pa časovno sovpadanje, ki ni nujno povezano«. Njegova izjava najbrž ni osebno mnenje, ampak je temeljno razmišljanje v infektologiji. Poglobitev tega razmišljanja kaže na to, da je vsiljeno stroki s strani doktrine multinacionalk, ki prodajajo cepiva, kajti ta način razmišljanja potiska iz polja obravnave stranske nezaželene učinke cepiv, ki za farmacevtske multinacionalke pomenijo ogrožanje profita.

Pri bioloških procesih je med vzrokom in posledico določeno trajanje, se pravi čas. Na primer, če ste pojedli hud strup, ste vi že zastrupljeni, ampak organizem bo prenehal delovati po določenem času in boste umrli. Trditev, da med strupom in smrtjo ni vzročne korelacije in je to le časovno sovpadanje, ne vzdrži. Če ne pijete vode 5 dni, ste dehidrirani. Dehidracija organizma je posledica pomanjkanja vode. Ko vi po petih dneh začnete piti vodo, bo vaš organizem še nekaj časa dehidriran, tudi potem ko ste vi vodo že zaužili. Vzrok pomanjkanja vode je odpravljen, poledica pa še obstaja. Trditev, da med dehidracijo in pomanjkanjem vode ni vzročne korelacije in da gre le za časovno sovpadanje, ne vzdrži.

Pri živem organizmu v primeru cepljenja in njegovih potencialnih škodljivih posledic predstavlja cepivo vzrok, nezaželeni učinek pa predstavlja posledico. Ni upravičeno in ni strokovno ločevati vzročne povezave in časovnega sovpadanja, kot je to naredil dr. Denis Baš. V primeru cepiv in nezaželenega učinka je vzrok (cepivo) zmeraj v časovni korelaciji s posledico (nezaželenim učinkom). Statistična verjetnost, da je nezaželena posledica povzročena od nekega neznanega faktorja, je matematično gledano nična, njena verjetnost je neskončno majhna in jo lahko upravičeno izključimo. Vzemimo primer: otrok je cepljen v ponedeljek dopoldne in dobi popoldne hudo vročino in je celo noč jokal. V torek ga mamica pripelje k pediatru in ji ta reče: »Gospa, nekaj je vzročna povezava med cepljenjem in nezaželenim učinkom, nekaj je pa časovno sovpadanje, ki ni nujno povezano«, gre za nestrokovnost obravnave, ker ne obstaja noben drugi realni vzrok za otrokove težave. Če pa pride mamica k pediatru po desetih dnevih po cepljenju in je otrok zbolel dan prej, potem je seveda vmesno, da vzročne povezave med cepljenjem in hudo vročino otroka ni ali pa je njegova verjetnost majhna.

s1.png

V primeru cepljenja in nezaželenih učinkov vzročna in časovna korelacija sovpadata: manj kot je preteklo časa od cepljenja, večja je gotovost, da je vzrok nezaželenega učinka cepivo. V tem pogledu korigiram dr. Denisa Baša: »Vzročna korelacija med cepljenjem in nezaželenim učinkom je zmeraj časovno povezana. Krajši kot je čas med cepljenjem in nezaželenim učinkom, večja je verjetnost vzročnosti in obratno, daljši kot je čas med cepljenjem in nezaželenim učinkom, manjša je verjetnost vzročnosti.« Vzemimo funkcijo Y = 1/X  za ponazoritev vzročne povezave v relaciji s časovno komponento. Y v tem primeru pomeni vzročno povezavo »cepivo – nezaželeni učinek , X pa pomeni časovno komponento.

Primer 1: otrok je bil cepljen v času 0. Nezaželeni učinki nastopijo takoj po cepljenju in trajajo 24 ur. V tem primeru je vzročna verjetnost po 24 urah 100% .

Primer 2: otrok je bil cepljen v času 0. Nezaželeni učinki nastopijo takoj po cepljenju in trajajo 48 ur. V tem primeru je vzročna verjetnost po 48 urah 100 %.

Primer 3: otrok je bil cepljen v času 0. Nezaželeni učinki nastopijo takoj po cepljenju in trajajo 72 ur. V tem primeru je vzročna verjetnost po 72 urah 100 %.

Primer 4: otrok je bil cepljen v času 0. Nezaželeni učinki ne nastopijo takoj, ampak nastopijo po 24  urah. V tem primeru je vzročna verjetnost po 24 urah od cepljenja 100 %.

Primer 5: otrok je bil cepljen v času 0. Nezaželeni učinki nastopijo po 48 urah. V tem primeru je vzročna verjetnost po 48 urah od cepljenja 50 %.

Primer 6: otrok je bil cepljen v času 0. Nezaželeni učinki nastopijo šele po 72 urah. V tem primeru je vzročna verjetnost po 72 urah 30 %.

Primer 7: otrok je bil cepljen v času 0. Nezaželeni učinki nastopijo šele po 9 dneh. V tem primeru je vzročna verjetnost po 10 dneh 10 %.

Glede na to, da je delovanje cepiv kompleksen proces, je možno, da so izračunane verjetnosti primerov 5, 6 in 7 prenizke. Na primer, cepljenje lahko povzroči nezaželen učinek popolnega izpadanja las in vseh dlak tudi par mesecev po cepljenju, kot se je to zgodilo hčerki dr. Alme Demirović, dr. med.

Nezapisani stranski učinki

V Sloveniji pediatri ne želijo zapisovati poškodb po cepljenju, kar jasno povedo starši poškodovanih otrok. Poškodbe zbirajo odgovorni posameznik in skupine, kot na primer diplomirana vzgojiteljica Alenka Vindiš.

Po Zakonu o zdravilih (Ur.l. RS, št 17/14) in Pravilniku o farmakovigilanci zdravil za uporabo v humani medicini (Ur.l. RS, št. 57/14) je poročanje o domnevnih neželenih učinkih zdravil za zdravstvene delavce obvezno. Zdravniki, stomatologi, farmacevti in drugi zdravstveni delavci, ki pri svojem delu ugotovijo kakršnekoli neželene učinke zdravila ali sum nanje, so dolžni čim prej, najpozneje pa v 15 dneh od ugotovitve, o tem poročati. Vsak zdravnik, ki cepi, pa je dolžan upoštevati 19. člen Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o cepljenju, zaščiti z zdravili in varstvu pred vnosom in razširjenjem nalezljivih bolezni (Ur. l. RS 92/2006), ki pravi: “Zdravnik, ki ugotovi neželene učinke po cepljenju ali zaščiti s specifičnimi imunoglobulini, mora o vsakem posameznem primeru takoj obvestiti Register za stranske pojave po cepljenju pri IVZ (sedaj Nacionalni inštitut za javno zdravje).

Pediatri se sklicujejo na vizijo doktrine, namreč, da med poškodbami in cepivom ni vzročnih posledic, da gre samo za časovna sovpadanja.

Imunologi so že pred 20 leti ugotovili, da obstaja med cepivi in avtizmom vzročna povezava, se pravi, da cepiva povzročajo avtizem. Članek je bil umaknjen pod pritiski farmacije, zdravnikom, ki so članek napisali, so bile vzete licence, ki pa so jim bile vsem dane nazaj, tudi tistim, ki niso hoteli preklicati rezultatov, objavljenih v navedenem članku.

Nedavne raziskave dr. Exleyja dokazujejo, da prisotnost aluminija v cepivih in avtizem močno sovpadata, se pravi med njima je vzročna povezanost in časovno sovpadanje. Tudi raziskave dr. Gherardija potrjujejo, da se aluminij, ki je bil preko cepiva vnesen v telo, nalaga v možganih

Znanost torej na bazi opazovanj pripisuje vzročnost »cepiva-avtizem« prisotnosti aluminija v cepivih in njegovega kopičenja v možganih. Doktrina farmacije pa pravi, da se aluminij izloči z uriniranjem in je popolnoma nenevaren, kajti aluminij obstaja tudi v rastlinah, ki jih zaužijemo. Znanost odgovarja doktrini, da je aluminij v rastlinah v obliki, ki organizmu ni škodljiva, v cepivih pa v obliki AAHS, ki je organizmu zelo škodljiva.

s2.png

Farmacija seveda tudi uporabi znanost za utrjevanje svoje doktrine. Lep primer je članek na temo, da je avtizem gensko pogojen. Drugi članek doktrine na temo cepiva-genetika pravi, da je večina vzrokov za avtizem genetskih (za takšno izjavo ni nobenih dokazov) in da je dokazano, da 1% ljudi z avtizmom nima gena imenovanega »Shank 3«. To, da 1 % ljudi nima tega gena, ne pomeni skoraj nič, oziroma 1 % možnosti, da je avtizem gensko pogojen. Poleg tega je bila študija narejena na miših, kar je vprašljivo, ker je primerjava avtizma pri ljudeh in miših težko izvedljiva, lahko rečemo, nemogoča. Ti članki poskušajo preusmeriti pozornost od povezave cepiva-aluminij-avtizem drugam in seveda že potencialno nosijo v sebi idejo, da bo farmacija razvila zdravila za avtizem.

Porast avtizma v ZDA, kjer so otroci cepljeni do 12 leta 31 krat, je na primer od leta 1993 do leta 2003 narastel za 657 %.

Imunološke klinične raziskave dokazujejo, da je najverjetnejši vzrok avtizma aluminij v cepivih, doktrina pa uporabi znanost, ki piše članke na temo, da je avtizem povzročen predvsem zaradi genetskih in »okolijskih faktorjev«, ki so, na primer jemanje zdravil med nosečnostjo, socialni status družine in drugi.

Če naredimo povzetek na temo »cepiva – avtizem«, lahko vidimo, da je čezmerno vnašanje kemije v organizem v obliki cepiv in tudi zdravil, kot to pravi zgornji članek, vzročno povezano z avtizmom. Ne moremo tudi izključiti možnosti, da čezmerno vnašanje kemije v organizem povzroči genske spremembe, ki povzročajo avtizem.

Genske spremembe so lahko le sekundarni vzrok avtizma, kajti primarni vzrok je vnos kemije v organizem, ki povzroča genske spremembe, glavni vzrok avtizma, kot smo videli v člankih zgoraj je aluminij. Tukaj je klinični članek, ki potrjuje visoke vrednosti aluminija v možganih avtističnih oseb.

Obstaja veliko člankov, ki potrjujejo negativni efekt delovanja kemije na gene v smislu povzročanja bolezni.

Doktrina cepljenja

Doktrina se danes zavzema za uvedbo mišljenja, da je vzrok avtizma v genetiki, ker ne želijo, da se odkrije resnični vzrok, ki je aluminij v cepivih. Znanost je odkrila v cepivih težke kovine, ki so strupene, se pravi organizmu nevarne, doktrina pa pravi, da so cepiva popolnoma varna.

Prav tako je odkrila, da imajo bolj pogosto cepljeni otroci več alergij, da so necepljeni otroci bolj zdravi od cepljenih. Doktrina pa še zmeraj pravi, da med cepivi in obolenji, ki jih je odkrila znanost, ni vzročne povezave in da gre za naključna časovna sovpadanja. Farmacije se je odločila, da je treba uvesti obvezno cepljenje, ker se bodo tako zabrisale vse sledi o tem, da so necepljeni otroci bolj zdravi od cepljenih. Za uresničenje tega načrta uporablja politiko, ki pa o cepivih in  cepljenju ne ve skoraj nič ali zelo malo. Namen tega eseja je, da se politikom odprejo oči, o čem se odloča.

Na splošno pomeni zmeraj več kemije v našem življenju preko pesticidov, oblačil iz poliestra zmeraj tudi več bolezni. Manj kemije, naravno pridelana hrana, pa pomeni večjo imunsko odpornost in več zdravja. Za državo in družbo je bolezen izdatek, zdravje pa prihodek, za farmacijo pa je obratno: več bolezni je večji dobiček, več zdravja je manj dobička. Slovenska zdravstvena in kmetijska politika sta že leta politiki multinacionalk, po modelu »več bolezni – večji so dobički«. Politika je tej doktrini popolnoma podlegla, česar se moramo zavedati in v prihodnje vzeti krmilo nazaj v svoje roke, kar pomeni: razvoj pridelovanja hrane brez pesticidov, razvoj aktivne politike krepitve zdravja (kar ne pomeni klasične preventivne politike zgodnjih odkrivanj bolezni), fokus mora biti na zdravju, ne več na bolezni. V šolah je treba razbremeniti učni program, uvesti dva obvezna predmeta, namreč, slovenščina in zeliščarstvo, ostali predmeti so izbirni. Zdravstvena, kmetijska in šolska politika morajo imeti skupni cilj: krepitev zdravja, kar pomeni v perspektivi cepiv zmeraj manj cepljenja in vzporedni razvoj programov za naravno imunsko odpornost.

Že leta cepimo zmeraj več, ta trend povečevanja cepljenja je v ZDA pokazal, da obstaja vzročna povezanost in časovno sovpadanje med cepljenjem in umrljivostjo dojenčkov: umrljivost dojenčkov je v ZDA, kjer cepijo dojenčke do enega leta 24 krat, dvakrat večja, kot v državah kjer cepijo dojenčke v prvem letu starosti 10 krat. Doktrina pa pravi, da med cepivi in umrljivostjo mi vzročno-posledične povezanosti.

Znanost je odkrila, da je imunska odpornost otrok cepljenih mater manjša kot imunska odpornost otrok necepljenih mater. Doktrina pa zatrjuje, da cepiva ne znižujejo imunske odpornosti.

Preliminarne raziskave kažejo, da cepiva povzročajo duševne bolezni otrok, kar je v skladju z relacijo »avtizem- aluminij«, kot smo lahko videli zgoraj. Doktrina pa zatrjuje, da so takšna dognanja iz trte zvita.

 Ta esej je kratek pregled nekaterih ključnih znanstvenih raziskav na temo cepiv. Napisal sem ga z namenom, da bi slovenska strokovna, politična in laična javnost dobile bolj jasen vpogled o cepivih in odporu nekaterih staršev do cepljenja. Stroka je zaradi zanemarjanja obravnave stranskih nezaželenih učinkov cepljenja izgubila zaupanje staršev. Ponovno pridobitev zaupanje pa lahko pridobi le, če bo začela z resnim in doslednim raziskovanjem nezaželenih učinkov.

Znanost temelji na poznavanju stvari, ki jo raziskujemo. Da bi lahko dobili jasen in objektiven vpogled v znanost o cepivih, je potrebno, da v Sloveniji uvožena cepiva pred uporabo pregledamo. Slovenska ustava določa, da je zdravje človekova pravica in brez poznavanja vsebine cepiv zdravniki ne morejo zagotoviti, da je uporaba cepiv varna in pripomore k zdravju otrok in ljudi. Dejstvo, da si proizvajalci cepiv glede točne vsebine cepiv pridržujejo pravico »poslovne skrivnosti«, je etično in strokovno nedopustno. Ta »poslovna skrivnost« je temelj doktrine farmacije, ki si pridržuje pravico razmišljanja, da sta njena srb in odgovornost za zdravje ljudi tako visoki, da ljudje ne smemo vedeti zanje. Ta igrica moči se približuje koncu. Prihaja čas, ko bodo laži splavale na površino. Če bi farmacija imela čisto vest, bi bilo samoumevno, da lahko vsakdo pregleda cepivo. Kdor ima čisto vest, ima zmeraj karte na mizi. Velika presenečenja ob pregledih cepiv niso izključena.

Osebno nisem proti ali za cepljenje, zavzemam se za strokovno cepljenje, ki temelji na znanosti, se pravi na eksperimentu, na meritvi, na točnem poznavanju vsebine cepiv in zavrača doktrino. Da bi lahko uspešno raziskovali delovanje cepiv za dobrobit naših otrok, se bomo morali v Sloveniji zavestno odločiti in vzeti pod drobnogled vse primere poškodb otrok po cepljenju. Poškodba otroka ni le »nezaželen učinek« ampak je tudi »znanstveno dejstvo«, pred katerim znanost ne sme in ne more zatiskati oči. 

Klik na oglas, je vaša podpora neodvisnemu mediju. Hvala.

Glifosat prisoten v priljubljenih znamkah piva

Glifosat prisoten v priljubljenih znamkah piva

Izpovedi staršev: Še kamen bi se razklal ...

Izpovedi staršev: Še kamen bi se razklal ...