Zdravje 2019: kapitalistično hiranje ali humano zdravstvo

Zdravje 2019: kapitalistično hiranje ali humano zdravstvo

Piše: Samo


Le dve izbiri ima družba glede zdravstva: humanistično ali kapitalistično. Dve izbiri se med sabo izključujeta glede na temeljni kriterij – je na prvem mestu zdravje državljanov ali kapitalski donos za oligarhijo. Ali – ali! Posledično to pomeni, da temeljna opredelitev zdravstvene zakonodaje obravnava zdravje kot državljansko pravico ali pa kot tržno blago. Posledično to pomeni tudi, da je zdravje državljanov s pomočjo nacionalnih preventivnih programov negativen pojav z zornega kota investicij špekulativnega kapitala za zdravstvene zavarovalnice, farmacevtsko industrijo in industrijo opreme za zdravstvo.

Kot je razkrila sveža študija Mercatus (!) bi bil tudi za ZDA dolgoročno veliko uspešnejši in cenejši solidarnostni zdravstveni sistem, kot pa sedanji.

Po zadnjih podatkih OECD je ameriški zdravstveni sistem nekajkrat dražji od povprečja OECD. Rezultati ameriškega zdravstvenega sistema so nedvomno vrhunski z zornega kota standarda za elito, so pa katastrofalni z zornega kota zdravstvene oskrbe večine državljanov.

image001.jpg

Slovenija se od osamosvojitve podreja neoliberalnemu modelu upravljanja družbe, ki tudi socialne sektorje družbe (zdravstvo, šolstvo, pokojnine …) peljejo v ameriški smeri – v katastrofo za večino državljanov. Nismo še tam, še delujejo ostanki dobrega tudi v zdravstvu, a drsimo v napačni smeri.

Zadnje napovedi novega ministra za zdravje Sama Fakina pomenijo korak naprej v dražje in slabše zdravstvo. Ukinitev svetov zdravstvenih zavodov in usmeritev, da bo bolnica še bolj podjetje, pomeni še bolj “fakinsko” in koruptivno zdravstvo. Ni pa Fakin ravno avtor te usmeritve. Z ustanovitvijo Vzajemne in vstopom drugih zavarovalnic na področje zdravstva so se odprla vrata za zakonito ropanje prebivalstva in za trend poslabševanja zdravstvenih storitev. Vse glavne politične stranke podpirajo usmeritev v razgradnjo dobrega zdravstvenega sistema. To potrjuje tudi tezo iz Mastnakove knjige Liberalizem, fašizem, neoliberalizem, da so si navedene izbire zelo blizu. Ko Janša izjavi: Hočemo več konkurence v zdravstvu, sta si s Cerarjem bratranca. Komik pa itak govori po skripti in srepo gleda.

image002.jpg

Neoliberalni sistem, ki se mu podrejajo vse glavne politične stranke, temelji na neoklasičnem politično ekonomskem modelu, ki je notranje in zunanje nekonsistenten. Daje status blaga zemlji, delovni sili in zemlji, propagira konkurenco, a uvaja monopole, propagira matematizirane modele stabilnosti, a sistemsko rojeva krize. Temelji na 3 % povprečni letni rasti, kar bi na vsakih dobrih 20 let, pomenilo podvojitev BDP in s tem porabo planetarnih resursov. Poraja vojne, lakoto in epidemije kot logične, nujne sestavine sistema. Skratka – pomeni paradigmo smrti.

Dobra zdravstvena politika, ki bi bila smiselna za državljane, bi morala temeljiti na naslednjih ukrepih:

1. Ukinitev Vzajemne in vseh zdravstvenih zavarovanj.
2. Okrepitev že do zdaj dobro delujočega državnega Zavoda za zdravstveno zavarovanje.
3. Uvedba enotnega zdravstvenega prispevka okvirno 2-3 odstotne točke nad sedanjim.
4. Centralizirano pogajanje in nabava vse opreme, zdravil in pomožnega materiala.
5. Dobre plače za zdravnike, sestre in pomožno osebje. Vsak zdravnik samo ena plača, lahko tudi odlična in z dodatki, ampak ena.
6. Organiziranje mreže kliničnih centrov in bolnišnic po strokovnem kriteriju in ne na osnovi politične korupcije.
7. Ničelna toleranca do korupcije, ki zdaj odnese vsaj 30 % denarja za zdravstvo.

Zelena trgovina je podpora neodvisnemu mediju. Poglejte :-)

Screen Shot 2018-12-17 at 18.20.30.png

Foto: RAM, US Fotografija kaže premične ambulante v ZDA, kjer ni javnega zdravstva kot pri nas.

Zarodki živali s človeškimi celicami

Zarodki živali s človeškimi celicami

Povezava med pudrom in rakom na jajčnikih

Povezava med pudrom in rakom na jajčnikih