Cepiva: potrjena prisotnost kontaminiranih mikro in nanodelcev

Cepiva: potrjena prisotnost kontaminiranih mikro in nanodelcev

Piše: Valeri Kochmann

Nas sestavine cepiv lahko negativno presenetijo? Nova raziskava je potrdila prisotnost kontaminiranih mikro in nanodelcev različnih anorganskih elementov in njihovih skupkov v cepivih. Večina najdenih delcev je v strokovni literaturi opredeljena kot biološko nekompatibilnih (in nerazgradljivih), zato avtorja študije, dr. Antonietta Gatti in dr. Stefano Montanari, zaključujeta, da so izsledki raziskave pomenljivi tudi v kontekstu raziskovanja stranskih učinkov cepljenja.

Biološko nekompatibilni mikro in nanodelci, najdeni v cepivih, sklepata Gattijeva in Montanari, so lahko povzročitelji številnih bolezni in potencialno lahko spreminjajo genski (DNK zapis) posameznika.

Najdene snovi niso navedene med sestavinami cepiv na originalnih navodilih proizvajalcev. Glede na potencialno nevarnost, avtorja ugotavljata, da so te snovi neupravičeno in za zdaj tudi nepojasnjeno prisotne v cepivih.

Nevarnost kontaminiranih delcev

Četudi na mikroskopski ravni – biološko nekompatibilnih delcev, nikakor ne pričakujemo med sestavinami cepiv. Vendar sta z »atomsko« natančnim opazovanjem Gattijeva in Montanari zasledila širok spekter takšnih tujkov. Nekaj posameznih bomo izpostavili na tem mestu.

Mikro/nano delce svinca sta zasledila v cepivu proti HPV virusu (Cervarix, Gardasil), cepivu proti gripi (Agrippal S1) in cepivu proti meningokokom (Meningitec).

Zasledila sta tudi mirko/nano delce nerjavečega jekla med drugim najdeno tudi v pediatričnih cepivih. Konkretno v cepivu proti davici, tetanusu in oslovskemu kašlju – DTP (Infarix Hexa in Repevax), cepivu proti ošpicam, mumpsu in rdečkam – OMR (MMR vaxPro), cepivu proti pnevmokokom (Prevenar 13), cepivu proti meningokokom (Meningitec, Menveo, Mencevax). Jeklo so zasledili na primer tudi v cepivu proti gripi (Focetria, Agrippal S1, Vaxigrip), cepivu proti HPV virusu (Cervarix).

V pediatričnih cepivih so med drugim identificirali tudi mikro/nano delce železa v cepivu OMR (Priorix), in platino, srebro, železo in krom, v OMR cepivu (MMR vaxPro) ter zlato in cink v cepivu DTP (Infarix Hexa in Repevax).

Takšni delci lahko, če se ne izločijo iz telesa, povzročijo kronična vnetja oziroma avtoimunske reakcije v telesu posameznika, povezujeta Gattijeva in Montanari. Sama toksičnost teh delcev je odvisna od prepleta dejavnikov in ne samo od osnovne kemične sestave.

Podobne mikro, nanodelce so v drugih raziskavah identificirali v krvi pacientov z levkemijo in kot možne povzročitelje kožnega vaskulitisa.

Stranski učinki cepiv

Gattijeva in Montanari, poudarita, da se v zadnjih letih povečuje število prijavljenih stranskih učinkov cepiv. Pogosto denimo povezujejo cepivo proti ošpicam, rdečkam in mumpsu (OMR) z avtizmom; cepivo proti davici, tetanusu in oslovskemu kašlju (DTP) s smrtjo v posteljici, cepivo proti hepatitisu B z multiplo sklerozo in pogosto cepljenje z rušenjem imunskega sistema.

Aluminij, ki je znan adjuvant v cepivih, pogosto povezujejo z različnimi nevrološkimi motnjami in boleznimi.

Gatti AM, Montanari (2016)

Gatti AM, Montanari (2016)

V zadnjem času se po navedbah avtorjev pojavljajo tudi doslej s cepivi v vzročnem smislu precej neraziskani simptomi, kot so kronične bolečine in utrujenost ter motnje v srčnem delovanju (tahikardija).

Pionirsko raziskovanje fizične kontaminiranosti cepiv

V povezovanju z raziskovanjem stranskih učinkov cepiv, sta se Gattijeva in Montenari osredotočila na morebitno fizično kontaminacijo cepiv. Italijanska avtorja sta izvedla natančno rentgensko elektronsko mikroskopijo (Enviromental Scanning Microscope, x-ray microsope) s tem postopkom sta potrdila fizično kontaminacijo cepiv z mikro in nano tujimi delci.

Pri raziskavi sta uporabila 44 različnih cepiv iz Italije in Francije, od proizvajalcev, kot so GlaxoSmithKline, Novartis, Pfizer, Senofi Pasteur MSD in drugi. Večina testnih cepiv je bila večvalentnih, posamezna pa usmerjena na eno bakterijo ali virus. Med njimi pa so torej bila tudi cepiva, s katerimi cepijo na pediatriji v Sloveniji.

Pri vseh cepivih nista odkrila iste ravni kontaminacije, vendar avtorja navajata, da je opaziti podoben nivo kontaminacije pri različnih serijah istega cepiva. Kontaminacija je bila prisotna v vseh cepivih, z izjemo (malce paradoksalno) pri edinem veterinarskim cepivu (Feligen), ki je bil tudi vključen v raziskavo.

Gatti in Montenari skleneta, da je kontaminacija najverjetneje posledica nezadostnih varnostnih ukrepov pri proizvodnji cepiv. Pionirski postopek, ki sta ga razvila, pa predlagata za nadaljnjo kontrolo kakovosti cepiv.          

Cepiva: nanokontaminacija poglablja dvom

Cepiva: nanokontaminacija poglablja dvom

Najvišja stopnja alarma v angleškem zdravstvu

Najvišja stopnja alarma v angleškem zdravstvu