Nova izdaja Slovenije: Dokument o ameriški korporaciji

Nova izdaja Slovenije: Dokument o ameriški korporaciji

Slovenska politična oblast je objavila in podprla sporazum o ustanovitvi Medameriške investicijske korporacije, ki je bila ustanovljena z namenom financiranja projektov zasebnega sektorja. Prvopodpisani je Miro Cerar nekdanji predsednik vlade, ki je bil nedavno na obisku v ZDA.

Dokument spominja na vse ugodnosti, ki jih mora kapitalski gospodi nuditi suženjska država. Kakor menijo poznavalci, je zadeva smrtonosna za slovenskega državljana in donosna za omrežja, ki nadzirajo fevdalno posest Slovenijo.

Nekaj poudarkov iz sporazuma:

»Pri upravljanju svoje službe so uradniki in osebje korporacije po dolžnosti popolnoma zavezani korporaciji ter ne priznavajo nobene druge oblasti.«

»Korporacija, njeno premoženje, druga sredstva, prihodek ter operacije in transakcije, ki jih opravlja na podlagi tega sporazuma, so oproščeni vseh davčnih in carinskih dajatev.«

»Premoženje in sredstva korporacije uživajo imuniteto pred preiskavo, zasegom, zaplembo, razlastitvijo ter katerimi koli drugimi načini odvzema ali zasega z izvršilnimi ali zakonskimi ukrepi ne glede na to, kje sta in kdo ju poseduje.«

Je to priprava terena za razna partnerstva, namenjena polaščanju teritorija in virov, kot je na primer American Water Partnership in bianko menica z imuniteto za vse projekte, v katerem ima ta korporacija kakršenkoli delež? To zna pomeniti, na primer, da se v primeru, da v lastništvo vključi omenjeni sklad, podjetju, ki izvaja hidravlično lomljenje, ne bi bilo potrebno ekoloških standardov. Seveda pa bodo standardi za državljane Slovenije, s časom vse strožji. Vse zaobljubljeni korenček v obliki abstraktnega deleža Slovenije v skladu in nekaj udobnih dobro plačanih služb, namenjenih kooperativnim domačim elitistom? Torej še en primer potiskanja povprečnih Slovencev v vlogo drugorazrednih državljanov

Mnenje poznavalca je, da če bo ta predlog šel naprej, bo to ena izmed izdaj slovenskega ljudstva. Ne prva izdaja, ne zadnja izdaja, ne najhujša izdaja! S poudarkom, da se je pomembno boriti proti tej zadevi, četudi samo z osebnim ali skupinskim javno izraženim stališčem.

Kakor komentira poznavalec, se moramo zavedati, da bomo obstali, preživeli in lahko vzpostavili harmonično delujočo družbo v prid večine samo s spremembo vizije, ciljev in strategij upravljanja s Slovenijo. Parlamentarna demokracija tega sistemsko ne omogoča, ker so politične stranke sistemsko korumpirane in služijo Velikemu kapitalu, ne pa državljanom. Vse pozitivne in negativne zgodovinske izkušnje z upravljanjem družbe treba združiti v oblikovanje vizije upravljanja Slovenije kot dobre države za državljane, suverene in demokratične.

Rumeni jopiči so potrditev nujnega upora zoper obvladujoče institucije.

Klik na Zelena trgovina, je podpora neodvisnemu mediju. Hvala.

Screen Shot 2018-12-17 at 18.20.30.png


Cesar je nag, pa pika!

Cesar je nag, pa pika!

Ko milijarder meditira

Ko milijarder meditira